Stedelijk Museum Roermond

x

werken op papier/works on paper 1998  Joop Vugs

uitgave bij de tentoonstelling Joop Vugs schilderijen-werken op papier,
Stedelijk Museum Roermond 30 januari tot en met 14 maart 1999Tekeningen zijn een wezelijk onderdeel van de schilderijen van Joop Vugs. Het zijn vluchtige aanduidingen in een met brede gebaren geschilderde wereld, waarin de toeschouwer het verhaal van de menselijke gevoelens herkent. het woord duidt er al op: "tekening" heeft veel "betekenissen". Ook in de beeldende kunst is dat het geval. De kunstgeschiedenis laat zien dat de tekening soms nuchter en doelmatig dan weer poétisch en beschouwelijk werd toegepast. Meestal diende de tekening als hulpmiddel: als voorstudie, als schets, als inval, als oefening of als werktekening voor een groter kunstwerk. Dat neemt niet weg dat de tekening als zelfstandig kunstwerk al eeuwen bestaat.
Dúrer maakte er meer dan duizend en Michelangelo schonk zijn "doorwerkte" tekeningen aan zijn vrienden. Pas in de Romantiek krijgt de tekening een zelfstandige status, echter niet het aanzien wat haar in de 20e eeuw ten deel zal vallen. vooral in de afgelopen decennia komt de tekening als kunstvorm sterk onder de aandacht. Zowel kunstenaars als verzamelaars hebben zich erop toegelegd en het komt hoe langer en meer voor dat er speciale tentoonstellingen van tekeningen worden gehouden.


Opgetekende gemoedstoestand. Tekenen en schilderen zijn echter altijd gescheiden zaken geweest. Het was of het een of het
ander. Uitgesproken combinaties, zoals Joop Vugs dat doet, komen zelden voor en het is dan ook "tekenend" dat voor de categorie kunstenaars die beide technieken in hun werken toepassen de benaming "tekende schilders" is bedacht.
In het werk van Joop Vugs is de tekening niet het hoofdbestanddeel, wel een wezelijk onderdeel daarvan. Het gaat hem om de "tekening" van een gemoedstoestand. Via dat getekende element in zijn schilderijen beschrijft hij iets wat direct de aandacht gevangen houdt. dat gebeurt op een bescheide wijze. De tekening overheerst de schildering niet.

Onderkennen en ondertekenen. Er wordt een juiste afstemming bereikt tussen de getekende bekendmaking en de geschilderde wereld er omheen. De tekeningen zijn flarden van een verhaal, vluchtige aanduidingen die niet de pretentie willen hebben boodschappen over te brengen of rigoureus zaken aan de orde te stellen. Ze spelen zich af in een met brede gebaren geschilderde wereld, vol kleur en dynamiek. Een wereld die aan zichzelf genoeg zou hebben, maar juist door de tekening erin een extra dimensie en zeggingskracht krijgt. Joop Vugs maakt er een schouwspel van dat permanent boeiend blijft, wat je als mens raakt, onderkent en "ondertekent'.Menselijke gevoelens. Over de herkenbaarheid van de tekening in het werk van Joop Vugs valt even veel als weinig te zeggen. Weinig voor de beschouwer die uit is op een realistische uitbeelding van een situatie. Veel voor diegene die in de haast aarzelende, ogenschijnlijk vluchtige tekening het verhaal herkent van menselijke gevoelens: eenzaamheid en geborgenheid; dood en liefde; bruutheid en tederheid; conflict en harmonie. Metaforen voor wat er in de menselijke geest wordt aangetroffen met alle tegenstrijdigheid van dien.

Corrie van der Veen, adviseur kunstaankopen AEGON
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt U Cookies toestaan?