Eindhovens Dagblad

x

Overtuigende Schilderijen Joop Vugs


Het is lastig om een uitgesproken oordeel te vellen over het recente werk van de Limburgse Schilder Joop Vugs, dat momenteel wordt geëxposeerd in het Helmondse Gemeentemuseum. In schilderkunstig opzicht is zijn werk overtuigend en fraai, maar het heeft iets makkelijks zonder overigens voor de hand liggend of duidelijk geleend te zijn.
In zijn recent werk laat Vugs het wilde schilderen uit zijn verleden varen. Op de huidige doeken lijken de pigmenten bijna puur aangebracht, waardoor een transparante huid ontstaat die het weefsel van het doek zichtbaar laat. De kleuren zijn warm en helder. Het expressionistische element wordt geíntroduceerd door primitief getekende voorstellingen.
sommige voorstellingen keren op de doeken terug, zoals spiraalvormen, een sterk geabstraheerde knielende vrouw, een soort divan, een dichtgeknoopte zak en primitieve huizen. Deze voorstellingen lijken te verwijzen naar persoonlijke ervaringen rond huis en haard. In de torenkamer van het museum wordt een serie tekeningen getoond, die als sleutelwerken voor de voorstellingswereld van Vugs gezien kunnen worden.


Door de combinatie van harmonieuze kleuren en voorstellingen, krijgen de werken een psychologische sfeer. Dit geldt bijvoorbeeld heel duidelijk voor een schilderij met een blauwe transparante achtergrond, waarop een vage witte gezichtsvorm is geschilderd. Op de plaats van het voorhoofd staat een roze ovaal. Op de plek waar je de neus zou verwachten, is een spiraal getekend en daaronder een divan.
Een divan roept associaties op met de psycho-analyse; een methode waarin gesprekken centraal staan. En taal heeft weer alles met ons brein te maken. Despiraal tussen het brein en de divan zou de ontsluiting  voor het werk kunnen zijn. De spiraal is een teken dat als een beweging naar binnen of een beweging naar buiten geïnterpreteerd kan worden.
Vugs geeft zijn werk geen titel, waardoor een duiding van de schilderijen onnodig wordt bemoeilijkt. De voorstellingen geven aan dat de werken geen strikt formele betekenisloze verfexercities zijn. Of er sprake is van een weergave van persoonlijke gevoelens blijft door het ontbreken van titels onduidelijk. We krijgen als toeschouwer weer eens alle ruimte.

Desiree Meulenbroek


Link naar Gemeente museum Helmond Collectie: Joop Vugs:

http://collectie.gemeentemuseumhelmond.nl/kunstenaar?Vugs%2C+JoopCOOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt U Cookies toestaan?